Kreativa i zakup medija

Media planiranje vam pomaže da se odlučite koji medij da upotrebite za oglašavnje kako bi postigli željeni efekat.

Da li će to biti televizija, radio, bilbord, print u novinama, autobusko stajalište, banner, flajer ili displej… Takođe Vam pomaže da se odlučite kada i koliko da koristite određeni medij kako bi se na pravi način obratili svojoj ciljnoj grupi.

Prikazi i zakup bilborda, led bilborda, megaborda, fasadnih reklama. Brendiranje autobusa i autobuskih stajališta, radijske reklame, Tv reklame, reklame u dnevnim novinama, reklame u magazinima, PR tekstovi u štampanim medijima. Vršimo zakup online oglasnog prostora, osmišljavanje scenarija i slogana za TV spotove; osmišljavanje scenarija, slogan i esama za radijske reklame. Organizacija snimanja i produkcija TV spotova, kao i snimanje i produkcija radijskih spotova.

Danas nam na raspolaganju stoji mnoštvo medija, pa je izbor najefikasnijih i njihovo adekvatno kombinovanje najčešće ključ za uspeh promotivne kampanje. Osiguraćemo vam dovoljan broj sekundi, minuta, kvadratnih centimetara – u dnevnicima, magazinima, na radiju, TV-u, outdoor lokacijama.

Bilbord Stamevski 2
Bilbord Stamevski 2
Bilbord Stamevski
Bilbord Stamevski
Zakup medija 15
Zakup medija 15
Zakup medija 12
Zakup medija 12
Zakup medija 11
Zakup medija 11
Zakup medija 10
Zakup medija 10
Zakup medija 9
Zakup medija 9
Zakup medija 8
Zakup medija 8
Zakup medija 7
Zakup medija 7
Zakup medija 6
Zakup medija 6
Zakup medija 5
Zakup medija 5
Zakup medija 4
Zakup medija 4
Zakup medija 3
Zakup medija 3
Zakup medija 2
Zakup medija 2