Praktikovanje etike u marketingu znači namerno primenjivanje standarda pravičnosti  ili moralnih prava i prepoznavanje nepravdi, što sve utiče na marketinško donošenje odluka, ponašanje u  praksi i u organizaciji istih. … One kompanije koje razviju konkurentsku prednost u stanju su da zadovolje potrebe i kupaca i kompanije a da ne prekorače etičke vrednosti i ne zloupotrebe iste u svrhu svoje promocije.

Mnogi primeri u marketinškom svetu pokazuju baš to prekoračenje svih etičkih normi samo u službi da privuku pažnju kupaca, u nekim momentima i da šokiraju, samo da bi skrenuli pažnju javnosti na svoj brend.

Glasno i šljašteće ili impulsivno i ljudski?

Kako prići kupcima, kako skrenuti pažnju na svoj brend, a ne prekoračiti liniju etike?
Danas, u kontrastu sa svakodnevnicom koja je prepuna informacija i kad smo skoro konstantno bombardovani nemoralnim i neetičkim skandalima, svaki marketing koji se drži etičkih granica je dobrodošao i čini nam svet barem malo lepšim i humanijim.

Koji su etički standardi?

Iskrenost, hrabrost, saosećanje, velikodušnost, tolerancija, ljubav, vernost, integritet, pravičnost, samokontrola i razboritost samo su primeri vrlina.

Budite transparentni sa vašim brendom

Ono što brend obećava potrebno je i da ispuni. Kad god prodajete proizvod ili uslugu kupcima, uverite se da ste u potpunosti transparentni, uključujući ključne informacije o njihovoj bezbednosti i efikasnoj upotrebi. Svi benefiti brenda moraju biti potvrđeni i od strane potrošača.

Zaštitite podatke potrošača jer privatnost se danas sve više ceni.

Potrošači postaju sve zabrinutiji zbog poveravanja svojih ličnih podataka kompanijama. Iz tog razloga je važno naglasiti posvećenost kompanije privatnosti potrošača.

Založite se za sigurnost i ljudska prava

Etički konzumerizam postaje veći prioritet za mnoge kupce. Ljudi žele biti sigurni da je ono što kupuju održivo i etički proizvedeno. Budite iskreni o  svojim sastojcima, komponentama proizvoda i lancu snabdevanja. Ako piše da je organski proizvod, mora biti organski. Ako piše da je proizvod bezopasan za decu, onda to mora biti i u praksi.

Odgovorite smisleno na zabrinutost potrošača, potrošač mora da se oseća „saslušan“ i da Vam je važno njegovo mišljenje

Ako potrošači imaju nedoumice u vezi sa proizvodom ili uslugom, ovo bi trebalo smatrati glavnim prioritetom kompanije. Uvek se potrudite da zaštitite prava potrošača i odmah istražite svaku žalbu.

 

Uvećajte koristi i smanjite rizike još u samom startu.

Svaka etička marketinška strategija treba da pokuša da donese korist što većem broju ljudi, a da stvara što manje štete ili troškova. Cilj uvek treba da bude ostvarivanje ukupnog i trajnog pozitivnog uticaja.

Da li etika i moral pomažu preduzetnicima da donesu pravu odluku?

Da, etika je praktična, a ne teorijska nauka. Ona se bavi sa ljudskim delovanjem. Cilj etike je razvoj normi i vrednosti i kriterijumi za dobro i loše delovanje i procenu motiva i posledica.

Mogu li ekonomske strukture poput kompanija uopšte biti etične?

S obzirom da se na kompaniju spolja često gleda kao na pojedinca, to se može videti i u njenim odlukama, koje pokazuju etički pozitivno ponašanje. Marketing treba da učini kompaniju poznatom na tržištu i da je učini ekonomski uspešnom a etika da je učinidruštveno odgovornom i pravednijom prema svojim kupcima.

Da li vaše preduzeće poštuje etičke norme? Da li se oslanja na etiku u svojim kampanjama? Ukoliko želite da vaš nastup i komunikacija na internetu bude u okvirima etike, možete nas kontaktirati putem email-a, telefona ili doći lično kod nas.