Tipografija kao nauka o pisanju, njen dizajn i efekti sastavni su deo našeg života. Knjige, blogovi, reklamni tekstovi ili natpisi – pisanje, a time i tipografija u najširem smislu pružaju nam orijentaciju, priče, sigurnost i zaštitu. Potrebni su nam za komunikaciju i razumevanje. Svakodnevno dolazimo u kontakt s tipografijom i konzumiramo je. Budući da uglavnom radimo na nivou informacija i svesno upijamo činjenice i podatke prenešene pisanjem, teško primećujemo kako na nas podsvesno utiče dizajn pisanja.

Posebno u brendiranju i marketingu, kompanije i brendovi koriste manipulativni efekat tipografije. Na ovaj način, logotipi su opterećeni vrednostima koje odražavaju specifičnost brenda kroz namerno odabrane fontove.

Da li želite da izgledate posebno dinamično ili profesionalno? Koji font je najprikladniji? Grafički dizajner sigurno zna.

Od bilborda, plakata, flajera  pa sve do vizitkarte, tipografija igra glavnu vizualnu ulogu.

Šta izgleda profesionalno, a šta dinamično? Da li dinamično može biti i profesionalno?

Proizvodi su takođe povezani sa određenom porukom koristeći tipografiju na reklamnim plakatima ili ambalaži. Pored boja ili slika, pisanje igra ključnu ulogu u izazivanju određenih asocijacija i emocija kod gledaoca. Dakle, zdravo nije uvek zdravo, a kiselo ne znači i kiselo. Tipografija utiče na naša čula, omogućava nam ukus, miris i osećaj.

Tipografija tako postaje pripovedač. Naravno, ne postoji univerzalni font za svaku reč i njeno značenje. Učinak tipografije i dizajna uvek se zasniva na odnosu između sadržaja (teksta), dizajna (tipografije) i iskustva potrošača (kultura, lična iskustva, instinkti).

Tipografija ima ogromnu snagu kada je reč o usmeravanju potrošača u određenom pravcu. Prenosi dodatne poruke i ponovo učitava benefite brenda ili proizvoda.

Ako je brend svoj posao posebno dobro obavio, vrlo poseban font čak postaje njegov nepogrešivi zaštitni znak. Tada se korišćeni font nepogrešivo veže za vrednosti brenda. Vogue font odmah povezujemo sa modom, jer ga zato i znamo, čak i ako reč napisana ovim fontom nema ni najmanje veze sa modom.

Dva do tri različita fonta dovoljna su za strukturiranje tekstova i njihovo moderno odevanje. Oni bi trebali biti skladni, a opet bogati kontrastom. Divlja mešavina samo zbunjuje čitaoca.

Na primer, fontovi iz iste porodice su kompatibilni: podebljani, kurziv, vitki, normalni i crni. Ali ekstremi takođe mogu stvoriti raspoloženje, poput rukopisa i bez serifa.

Pronalaženje konačnog sastava fonta uporedivo je sa traženjem nove odeće. Eksperimentišu sa različitim odevnim predmetima, slažu ih iznova i iznova i nastavljaju da gledaju ukupnu sliku.

Bilo da je to Coca-Cola ili Nivea ponekad je dovoljan pogled na slova naziva kompanije da bi se prepoznala marka. Čak i ako je ovom tipografijom napisan drugi tekst, efekat prepoznavanja je neposredan. I Vi možete da koristite ovaj efekat za svoju kompaniju i takozvanu tipografiju pored svog logotipa učinite nepogrešivim delom vašeg korporativnog dizajna. N MEDIA će vam pomoći u primeni i sarađivaće sa Vama kako biste pronašli idealan font koji savršeno predstavlja karakter Vašeg brenda.