Marketing koncept i strategija

Razumevanjem potreba klijenata, zahteva tržišta i očekivanja potrošača, strateški planer pretvara biznis ciljeve kompanije u kreativni izraz stvaranjem efikasne reklame koja na najbolji način dotiče potrošača i tako prodaje željeni brend.

Istraživanje, segmentacija, pozicioniranje, brend arhitektura, izrada kreativnih platformi, kreiranje komunikacionog plana.