Šta su boje, kako nastaju i šta za nas predstavljaju, ali i kako na nas utiču, samo su neka od pitanja kojima smo se bavili u ovom blogu.

Prema definiciji, boja predstavlja čulni utisak koji nastaje kada svetlost određene talasne duzine padne na čovekovu mrežnjaču. Priča o bojama je zapravo  priča o vizuelnom opažanju.

Boja danas predstavlja ključno sredstvo u dizajnu, marketing ali i generalno u svetu koji nas okružuje. Izbor boje nije jednostavan, kao ni njihovo tumačenje. Izbor boje može da izazove neželjeno dejstvo i da negativne rezultate, te je važno da razmotrimo savete stručnjaka pre odabira boje.

Dejstvo boja se može podeliti u osam kategorija:

  • izrazite boje,
  • prigušene,
  • tamne,
  • kontrast,
  • harmonija,
  • preovlađujuće boje,
  • pojedinačne,
  • neprirodne boje.

Ova podela nije konačna. U stručnoj literaturi mogu se sresti i drugačiji primeri pristupa kategorizaciji boja. Cilj kategorizacije jeste da se prepoznavanjem određenih učinaka boja, olakša njihov psihološki uticaj na čoveka. Psihološko dejstvo boje veoma je značajno kada se želi preneti određena poruka unapred definisanoj ciljnoj grupi. Svaka boja ponaosob ima određeno psihološko značenje i dejstvo na posmatrača. Tako, na primer, bela boja asocira na čistoću, mir, stvara utisak praznine, dok crna najčešće asocira na sumornost, mrak, beznadežnost.

Crvena boja predstavlja simbol života i ljubavi, ali takođe i izraz moći, toplote, kretanja. Asocira na radost življenja i na volju za životom. Psihološko delovanje crvene boje u pozitivnom kontekstu, posmatraču pruža samopouzdanje, daje snagu, jača fizički kontakt i budi energiju. U negativnom kontekstu, crvena podstiče agresivnost i nervozu. Crvena boja predstavlja dominantnu i dinamičnu boju svih pozitivnih osećanja te je iz tog razloga veliki broj brendova koristi. Takođe, crvena boja ima svečan karakter i asocira na dostojanstvo, dok u Kini predstavlja znak tuge i žalosti.

Crnu boju karakterišu asocijacije na moć, biznis, plemeniti dizajn, autoritet i čvrstinu. Najčešće se koristi za luksuzne proizvode gde asocira na nešto vredno, specijalno i ekskluzivno. Crna boja stvara određenu distancu i deluje autoritativno. U negativnom kontekstu, crna boja u većini zemalja predstavlja boju žalosti.

Bela boja predstavlja simbol čistote, zdravlja i dobrote. Simbolički, bela boja označava pobednika, na istoku najavljuje sreću, dok u staroj Kini označava tugu i nesreću. Mitološke odrednice belu boju vezuju za boju duha, moći i autoriteta. Crna i bela boja se privlače jer se smatra da zajedno daju celinu.

Plava boja je boja uma, jasne komunikacije i mentalno je smirujuća. Veruje se da stvara osećaj stalnosti, sigurnosti i poverenja. Najčešće je koriste kompanije u oblasti visoke tehnologije obzirom na to da pobuđuje osećaj stabilnosti. U negativnom kontekstu, plava boja može da deluje hladno, neprijateljski nastrojeno i bez emocija.

Narandžasta boja predstavlja ekstrovertnu boju koju karakterišu živahnost, blistavost, životna radost, privlačenje pažnje i sl. Takođe smatra se da odiše entuzijazmom i samouverenošću. Ova boja važi za boju prijatnih osećanja i često se povezuje sa toplinom i zadovoljstvom. Negativni aspekti narandžaste boje jeste to što asocira na nešto površno.

Očigledno je da uticaj boja postoji, hteli mi to da prihvatimo ili ne. Kako odrediti boje za svoj brend – ukoliko ste vlasnik nekog brenda, ili na koji način boje brendova utiču na nas kao krajnje potrošače samo su neka od pitanja koja se nameću.

 

To je process koji nije nimalo lak. Ukoliko vam je potrebna pomoć prilikom definisanja brend identiteta, pozovite nas, pišite nam ili nas posetite. Tu smo da vam pomognemo.